Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – Desatoro pre rok 2024

21.12.2023

1. Rast

V nadchádzajúcom roku je riziko recesie relatívne nízke, a to vďaka pomerne silnému rastu reálnych príjmov domácností, menšiemu dopadu sprísňovania menovej aj fiškálnej politiky a oživeniu výrobnej aktivity.


2. Inflácia

V roku 2024 sa očakáva zníženie inflácie. Rovnováha na trhoch práce sa obnovuje a ďalej sa normalizujú ceny tovaru, služieb aj bývania. V Európe môže navzdory zvýšenému rastu miezd oslabujúci dopyt znížiť schopnosť preniesť náklady na spotrebiteľa a tým zmierniť tlaky na ceny služieb. Hlavným rizikom zostávajú vyššie ceny energií.


3. Menová politika

Centrálne banky budú postupovať opatrne, aby neohrozili hospodársky rast. Očakávame, že ECB začne znižovať úrokové sadzby v 2 . štvrťroku roku 2024, ale možno aj skôr, ak sa ekonomické údaje budú zhoršovať. V USA sa očakáva zmiernenie až v 3. štvrťroku 2024, a to vďaka odolnému rastu. V Japonsku vidíme priestor na opustenie záporných úrokových sadzieb v 1. polroku 2024.


4. Voľby

V roku 2024 sa budú v 76 krajinách konať regionálne, národné a parlamentné voľby, ktorých sa zúčastní viac než 50 % svetovej populácie s takmer 60 % podielom na svetovom HDP. To môže do sveta, ktorý už teraz čelí zvýšenej geopolitickej neistote, vniesť nový prvok nestability.

 

5. Akcie rozvinutých trhov

Vzhľadom na tohtoročné zlepšenie makro sentimentu sa zdá, že už prebehlo zlacnenie akcií reflektujúce „mäkké pristátie“. K výberu akcií bude vhodné pristupovať zdola nahor, pretože dlhodobo vyššie sadzby môžu exponovať zraniteľné firmy vo všetkých sektoroch, kapitalizáciách aj štýloch. Japonsko je jedinečné v tom, že BoJ môže v roku 2024 začať zvyšovať sadzby, ale tento posun bude prospešný pre japonské akcie.


6. Akcie rozvíjajúcich sa trhov

Výkonnosť v roku 2024 by mohlo podporiť uvoľňovanie politík centrálnych bánk a oživenie v Číne, ktoré je síce zatiaľ nevýrazné, ale dostatočné politické opatrenia môžu podporiť spotrebu. Diverzifikácia dodávateľského reťazca môže navyše vytvoriť príležitosti v iných častiach Ázie a Latinskej Ameriky.


7. Sadzby

Štátne dlhopisy považujeme za atraktívne, čiastočne vďaka nedávnemu rastu reálnych výnosov. Očakávame, že štátne dlhopisy v budúcom roku prinesú celkovo silné výnosy, a dávame prednosť predlžovaniu durácie, pretože dlhodobejšie fixné výnosy historicky prekonávajú hotovosť, keď centrálne banky prestávajú zvyšovať sadzby.


8. Dlhopisy

Výhľad pre dlhopisy je podľa nášho názoru relatívne stabilný. Kvalitu emitentov podporuje zdravý súkromný sektor a klesajúce peňažné výnosy môžu podporiť firemné dlhopisy. Dlhopisy investičného stupňa považujeme za atraktívne a v oblasti vysokých výnosov uprednostňujeme vysokokvalitné pozície.


9. Meny

Americký dolár má aj naďalej vysokú hodnotu. Globálna ekonomika sa síce dostáva do lepšej rovnováhy a časom môže dolár oslabovať, ale silnejší rast a vyššie výnosy v USA budú dostatočnou prekážkou pre vznik konkurenčnej meny v blízkej budúcnosti.


10. Komodity

Ak nedôjde k žiadnym geopolitickým šokom, cena ropy by sa v roku 2024 mala pohybovať v rozumných medziach. Silný dopyt v dôsledku ustupujúcich obáv z globálnej recesie a štrukturálne obmedzenia zo strany OPEC + kompenzuje slabšia ekonomická aktivita v Číne a vyššia ponuka v USA.

 


Zdroj: GS Global Investment Research a GS Asset Management, dáta k 30. novembru 2023. Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente sú na informačné účely k dátumu tejto prezentácie. Nie je možné zaručiť, že sa očakávania naplnia. Vyjadrené makro a t rhové názory sa môžu líšiť od názorov GIR a ďalších divízií Goldman Sachs a jej pridružených spoločností. Ďalšie informácie nájdete na konci tej to prezentácie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky, ktoré sa môžu líšiť.

 

Poloprázdna či poloplná

 • Stav globálnej ekonomiky závisí od toho, akou optikou sa na ňu dívame. „Býci“ aj „medvedi“ pri podpore svojich postojov poukazujú na rôzne strany tej istej mince. Po vyváženom hodnotení týchto zmiešaných signálov očakávame v roku 2024 slabý, ale pozitívny rast. S tým, že sa tento relatívny optimizmus môže na niektorých trhoch významne prejaviť. To len zdôrazňuje dôležitosť zvýšeného povedomia o rizikách a vyváženosti portfólia v čase, keď ekonomiky hľadajú cestu k normálnemu stavu.

 

Rast

 • VEĽMI OČAKÁVANÁ NE-UDALOSŤ: Na konci roku 2022 mnohí prognostici predvídali recesiu. Dnes je konsenzuálna pravdepodobnosť recesie v USA v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zhruba 50 %, podľa nášho názoru je iba 15 %(1).
 • LEI NA DNE: Predstihový index Conference Board (LEI) klesá už 19 mesiacov v rade, čo je tretíkrát v histórii. V posledných dvoch prípadoch, keď k takej sérii došlo, bola americká ekonomika už najmenej 11 mesiacov v recesii (2).
 • MIMO ZÁZNAMU: Stále viac obyvateľov Číny bojuje o prácu: nezamestnanosť mladých ľudí dosiahla v júni rekordných 21,3 %, čo úrady primälo k tomu, aby prestali tieto údaje vykazovať (3).

 

Spotrebitelia

 • NÁKUPNÁ HORÚČKA: Americkí spotrebitelia utratili na internete v rámci Amazon Prime Day 12,7 miliardy dolárov a v rámci Black Friday 9,8 miliardy dolárov, čo sú historické maximá 4 . V Británii spotrebitelia počas Black Friday utratili 1,04 miliardy libier (5).
 • MISS AMERICANA: Turné Eras Taylor Swift bolo najlukratívnejším koncertným turné v americkej histórii. Podľa odhadov utratili fanúšikovia za vstupenky, cestovanie, hotely, jedlo a oblečenie takmer 6 miliárd dolárov, čo je viac než ročné HDP 46 krajín (6).
 • BOD ZLOMU: V Číne sa na čiernej listine úradov ocitlo viac než 8 miliónov ľudí, ktorí nesplácali hypotéky a podnikateľské úvery, čo signalizuje pretrvávajúci slabý spotrebiteľský dopyt v druhej najväčšej ekonomike (7).

 

Akcie

 • ČAKANIE: Nadšenie z umelej inteligencie nestačilo na to, aby index S&P 500 prekonal svoje maximum z januára 2022. V súčasnosti sa index nachádza v piatej najdlhšej sérii od roku 1950 bez historických maxím (8).
 • KONCENTRÁCIA: S&P 500 je teraz koncentrovanejší než kedykoľvek predtým. Desať najväčších spoločností v indexe S&P 500 podľa trhovej kapitalizácie tvorí cca 33 % indexu, zatiaľ čo pred internetovou bublinou to bolo 25 % a za posledných 35 rokov v priemere 20 % (9).
 • PRE KAŽDÉHO NIEČO: Na prahu roku 2023 bolo podľa stratégov rozpätie najvyšších a najnižších cieľových cien S&P 500 na konci roku cca 33,0 %, čo je najširšie rozpätie od roku 2009. Dnes je rovnaké rozpätie pre koniec roku 2024 iba 6,6 % (10).

 

Dlhopisy

 • ZAUJÍMAVÉ: Vážená priemerná úroková sadzba pre nefinančné podniky v rámci indexu S&P 500 je najnižšia od 60. rokov minulého storočia a predpokladá sa, že do konca roku 2024 bude pod 4 % (11).
 • NEÚSTUPNÁ INVERZIA: Záporné rozpätie medzi výnosmi 10 ročných a 3 mesačných amerických štátnych dlhopisov trvá už 250 dní a v júni dosiahlo najnižšiu hodnotu -189 bázických bodov, čo predstavuje najhlbšiu a najdlhšiu inverziu v histórii (12).
 • DO TRETICE VŠETKO ZLÉ: Desaťročné americké štátne dlhopisy sú na najlepšej ceste zakončiť rok so záporným celkovým výnosom tretíkrát za sebou (13).

 

Zdroj: Goldman Sachs Asset Management, Zdroj: Goldman Sachs Asset Management, dáta k 30. novembru 2023. 1 Wall Street Journal, 2 Conference Board, 3 The Guardian, 4 Digital360Commerce, 5 FashionUnited, 6 LendingTree, 7 FT, 8,9,10,11,12,13 Bloomberg. Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente sú na informačné účely k dátumu tejto prezentácie. Nie je možné zaručiť, že sa očakávania naplnia. Goldman Sachs neposkytuje účtovné, daňové ani právn e poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete na konci tejto prezentácie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky, ktoré sa môžu líšiť.

PDF ke stažení: DESATORO PRE ROK 2024

Zdroj: Monthly Market Pulse: December (gsam.com)

Vysvetlivky

 1. 1. Ekonomické predpovede spracoval Goldman Sachs Global Investment Research k 11. decembru 2023. Jadrová inflácia USA odkazuje na „Core PCE“, jadrová inflácia eurozóny na HICP bez potravín, energií, alkoholu a tabaku, jadrová inflácia UK odkazuje na UK CPI bez potravín, energií, alkoholu a tabaku, jadrová inflácia Japonska na CPI bez čerstvých potravín a jadrová inflácia Číny na CPI bez jedla a energií. „Q4“ odkazuje na priemernú hodnotu za 4. štvrťrok daného roku.

Strana 1 – Definície pojmov

 • ECB označuje Európsku centrálnu banku
 • BoE označuje Bank of England
 • HDP označuje hrubý domáci produkt
 • „Mäkké pristátie“ označuje klesajúcu infláciu bez recesie
 • BoJ označuje Bank of Japan

 
Strana 2 – Definície pojmov

 • „Býk“ označuje investora, ktorý očakáva relatívne silný hospodársky rast.
 • „Medveď“ označuje investora, ktorý očakáva relatívne slabý hospodársky
  rast.
 • Predstihový ekonomický index Conference Board sa snaží včas indikovať
  významné body obratu v hospodárskom cykle.
 • HDP označuje hrubý domáci produkt

 

Slovníček

 • Index S&P 500 je zložený index cien 500 akcií Standard & Poor's 500. Index je neriadený. Údaje o indexe odrážajú reinvestíciu všetkých výnosov alebo dividend, ale neodrážajú žiadne poplatky ani náklady, ktoré by znižovali výnosy. Investori nemôžu investovať priamo do indexu.
 • Index STOXX Europe 600 je odvodený od indexu STOXX Europe Total Market Index (TMI) a je podmnožinou indexu STOXX Global 1800. Index STOXX Europe 600 s pevným počtom 600 zložiek reprezentuje spoločnosti s veľkou, strednou a malou kapitalizáciou v 18 krajinách európskeho regiónu.
 • V indexe MSCI AC Asia Pacific ex Japan sú zastúpené veľké a stredné podniky v 4 z 5 krajín rozvinutých trhov (okrem Japonska) a 8 krajín rozvíjajúcich sa trhov v ázijsko pacifickom regióne. S 1 309 zložkami index pokrýva približne 85 % trhovej kapitalizácie upravenej o voľne obchodované akcie v každej krajine.
 • Japonský index TOPIX je kapitalizačne vážený index najväčších spoločností a korporácií, ktoré sa nachádzajú v prvej sekcii tokijskej burzy.

 

Riziká na zváženie

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú
zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je
zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na
možné kolísanie výnosov z dôvodu výkyvov menového kurzu.
Investície do akcií podliehajú trhovému riziku, čo znamená, že hodnota
cenných papierov, do ktorých investuje, môže stúpať alebo klesať v
závislosti od vyhliadok jednotlivých spoločností, konkrétnych odvetví
a/alebo všeobecných ekonomických podmienok. Rôzne investičné štýly
(napr. „rast“ a „hodnota“) majú tendenciu posúvať sa v prospech a v
neprospech a niekedy môže stratégia zaostávať za inými stratégiami,
ktoré investujú do podobných tried aktív. Trhová kapitalizácia spoločnosti
môže tiež zahŕňať väčšie riziká (napr. spoločnosti s „malou“ alebo
„strednou“ kapitalizáciou) než tie, ktoré sú spojené s väčšími,
zavedenejšími spoločnosťami a okrem nižšej likvidity môže podliehať
prudším alebo nevyspytateľným cenovým pohybom.
Investície do cenných papierov s pevným výnosom podliehajú rizikám
spojeným s dlhovými cennými papiermi všeobecne vrátane úverového
rizika, rizika likvidity, úrokovej sadzby, predčasného splácania a rizika
predĺženia. Ceny dlhopisov sa menia nepriamo k zmenám úrokových
sadzieb. Všeobecný rast úrokových sadzieb teda môže mať za následok
pokles ceny dlhopisu. Hodnota cenných papierov s premenlivou a
pohyblivou úrokovou sadzbou je všeobecne menej citlivá na zmeny
úrokových sadzieb než cenné papiere s pevnou úrokovou sadzbou.
Cenné papiere s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou môžu
klesať na hodnote, ak sa úrokové sadzby nepohybujú podľa očakávania.
Naopak hodnota cenných papierov s premenlivou sadzbou sa všeobecne
nezvýši, ak trhové úrokové sadzby klesnú. Úverové riziko je riziko, že
emitent nebude meškať s platbami úrokov a istiny. Kreditné riziko je
vyššie pri investovaní do dlhopisov s vysokým výnosom, známych tiež
ako podradné dlhopisy. Riziko predčasného splatenia je riziko, že emitent
cenného papiera môže splatiť istinu rýchlejšie, než sa pôvodne
očakávalo. Riziko predĺženia je riziko, že emitent cenného papiera môže
splácať istinu pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo. Všetky investície
s pevným výnosom môžu mať pri spätnom odkupe alebo splatnosti nižšiu
hodnotu, než je ich pôvodná cena.
Použitie derivátov (vrátane opcií, forwardov, swapov, opcií na swapy,
štruktúrovaných cenných papierov a ďalších derivátových nástrojov) v
danej stratégii môže viesť k stratám. Tieto nástroje, ktoré môžu
predstavovať riziká navyše a väčšie ako riziká spojené s priamym
investovaním do cenných papierov, mien alebo iných nástrojov, môžu byť
menej likvidné, volatilné, ťažko oceniteľné a využívajúce pákový efekt,
takže malé zmeny v hodnote podkladových nástrojov môže spôsobiť
neúmerné straty .
Stratégia investujúca do komoditných trhov, môže vystaviť stratégiu
väčšej volatilite ako investície do tradičných cenných papierov. Investície
do komodít môžu byť ovplyvnené zmenami v celkových pohyboch trhu,
zmenami úrokových sadzieb alebo faktormi ovplyvňujúcimi určité odvetvie
alebo komoditu. Komodity tiež podliehajú sociálnym, politickým,
vojenským, regulačným, ekonomickým, ekologickým alebo prírodným
katastrofám.
Riziko kolísania výmenného kurzu cudzej meny môže spôsobiť pokles
hodnoty cenných papierov denominovaných v takej cudzej mene.
Výmenné kurzy môžu v krátkych časových obdobiach výrazne kolísať.
Tieto riziká môžu byť výraznejšie pri investíciách do cenných papierov
emitentov umiestnených v rozvíjajúcich sa krajinách alebo s nimi inak
ekonomicky spojených. Investičné techniky používané v snahe znížiť
riziko pohybu meny (hedging) nemusia byť prípadne účinné. Zaistenie
tiež zahŕňa ďalšie riziká spojené s derivátmi.
Investície na rozvíjajúcich sa trhoch môžu byť menej likvidné a podliehajú
väčšiemu ako investície na rozvinutých trhoch, a to najmä ako dôsledok
rizikuneprimeranej regulácie, nestáleho trhu s cennými papiermi,
nepriaznivých výmenných kurzov a sociálneho, politického, vojenského,
regulačného, ekonomického alebo environmentálneho vývoja alebo
prírodné katastrofy.

 

Právne upozornenie

Toto marketingové oznámenie zverejňuje spoločnosť Goldman Sachs
Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská spoločnosť
UCITS/AIF so sídlom v Holandsku. Táto marketingová komunikácia má
len informačný charakter a vyjadrené pohľady a názory nepredstavujú
ponuku alebo výzvu na nákup či predaj cenných papierov alebo na účasť
na akejkoľvek investičnej stratégii alebo poskytovaní investičných služieb
či investičného výskumu. Hoci sme obsahu tohto marketingového
oznámenia venovali náležitú pozornosť, nie je možné poskytnúť záruku či
vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, v súvislosti so správnosťou alebo
úplnosťou týchto informácií. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto
prezentácie a informácie uvedené v oznámení sa môžu kedykoľvek
zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
Zodpovednosť za toto marketingové oznámenie nemôže niesť priamo ani
nepriamo spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žiadna
iná spoločnosť alebo útvar patriace do skupiny Goldman Sachs Group
Inc., ani žiaden z jej riaditeľov alebo zamestnancov. Použitie informácií
obsiahnutých v tomto marketingovom oznámení je na vaše vlastné riziko.
Toto marketingové oznámenie a informácie v ňom obsiahnuté nie sú
určené na distribúciu alebo použitie inou osobou v inej krajine, kde
investičné fondy a služby v ňom uvedené nie sú povolené ani
registrované na distribúciu, alebo v ktorých je šírenie informácií o fondoch
či službách zakázané.
Tento materiál pripravila spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
a nepredstavuje finančný výskum ani produkt Goldman Sachs Global
Investment Research (GIR). Nebol vypracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona, ktorých cieľom je podpora nezávislosti finančnej
analýzy, a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania po distribúcii
finančného prieskumu. Vyjadrené názory a stanoviská sa môžu líšiť od
názorov Goldman Sachs Global Investment Research alebo iných
oddelení či divízií spoločnosti Goldman Sachs a jej pridružených
spoločností. Tieto informácie nemusia byť aktuálne a Goldman Sachs
Asset Management nemá povinnosť poskytovať žiadne aktualizácie
alebo zmeny. Nemalo by sa na to spoliehať pri rozhodovaní o
investíciách.
Uvedené držanie portfólia a/alebo alokácie sú k uvedenému dátumu a
nemusia byť reprezentatívne pre budúce investície. Zobrazené držby
a/alebo alokácie nemusia predstavovať všetky investície portfólia.
Budúce investície môžu, ale nemusia byť ziskové.
Indexy, na ktoré sa tu odkazuje, boli vybrané, pretože sú dobre známe,
ľahko rozpoznateľné investormi a odrážajú tie indexy, o ktorých sa
investičný manažér domnieva, čiastočne na základe odbornej praxe, že
poskytujú vhodný benchmark, podľa ktorého možno hodnotiť opísanú
investíciu alebo širší trh.
Aj keď boli určité informácie získané zo zdrojov, ktoré sa považujú za
spoľahlivé, nezaručujeme ich presnosť, úplnosť alebo správnosť. Spoľahli
sme sa a bez nezávislého overenia predpokladali presnosť a úplnosť
všetkých informácií dostupných z verejných zdrojov.
Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente odrážajú
rad predpokladov a úsudkov k dátumu tejto prezentácie a môžu sa bez
upozornenia zmeniť. Tieto prognózy nezohľadňujú konkrétne investičné
ciele, obmedzenia, daňovú a finančnú situáciu ani iné potreby
konkrétneho klienta. Skutočné údaje sa budú líšiť a nemusia sa tu
prejaviť. Tieto predpovede podliehajú vysokej miere neistoty, ktorá môže
ovplyvniť skutočný výkon. V súlade s tým by sa tieto prognózy mali
považovať len za reprezentatívne pre širokú škálu možných výsledkov.
Tieto prognózy sú odhadnuté na základe predpokladov, podliehajú
významnej revízii a môžu sa podstatne zmeniť v závislosti od zmeny
ekonomických a trhových podmienok. Spoločnosť Goldman Sachs nemá
žiadnu povinnosť poskytovať aktualizácie alebo zmeny týchto prognóz.
Prípadové štúdie a príklady sú len ilustratívne.
Táto marketingová komunikácia nie je určená osobám napĺňajúcim
definíciu „US Person“, ako je vymedzená v oddiele 902 nariadenia S
amerického zákona o cenných papieroch z roka 1933, a nie je zamýšľaná
ani sa nesmie používať na predaj investícií alebo úpis cenných papierov
v krajinách, kde to príslušné orgány alebo právne predpisy zakazujú.
Všetky nároky vyplývajúce z podmienok tohto vylúčenia zodpovednosti
alebo v súvislosti s ním sa riadia českým právom.
Vyjadrené pohľady a názory sú len na informačné účely a nepredstavujú
odporúčania Goldman Sachs Asset Management na nákup, predaj alebo
držanie akéhokoľvek cenného papiera. Pohľady a názory sú aktuálne k
dátumu tejto prezentácie a môžu sa zmeniť, nemali by byť považované
za investičné poradenstvo.
© 2023 Goldman Sachs. Všetky práva vyhradené.

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

test

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right