Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - february 2024

01.02.2024

Makro pohľad

 

Menová politika

 

Rétorika centrálnych bánk hlavných vyspelých trhov mala v poslednom čase skôr jastrabí charakter. Verímev šak, že ECB začne znižovať úrokové sadzby v apríli a Fed a BoE ju budú nasledovať v máji, aj keď reálne hrozí, že sa sadzby začnú znižovať o niečo neskôr.

 

Geopolitika

 

Vývoj volieb prebiehajúcich po celom svete a pretrvávajúce narušenie lodnej dopravy v Červenom mori môžu zvýšiť riziko vojenskej eskalácie. Jadrová inflácia v eurozóne môže v dôsledku zvýšenia nákladov na dopravu v krátkodobom horizonte mierne vzrásť. Do americkej inflácie by sa tieto vyššie náklady nemali premietnuť.

 

Politika v USA

 

Ako mnohí očakávali, bývalý prezident Trump vyhral primárky v Iowe aj v New Hampshire s dvojciferným náskokom. Veľmi pravdepodobne sa tak stane republikánskym kandidátom, pretože ešte žiadny kandidát s dvadsaťbodovým náskokom v prieskumoch stupujúci do volebného roku primárne voľby neprehral. Preto sa domnievame, že volebný boj o post amerického prezidenta opäť zvedú Trump a Biden.


Spotrebitelia

Napäté trhy práce vo väčšine ekonomík naďalej tlmia globálnu spotrebu. Miera nezamestnanosti sa v eurozóne znížila na 6,4 % a  inde zostáva na historicky nízkych úrovniach. Súvahy domácností zostávajú všeobecne silné a rast reálnych príjmov sa upevňuje. Ukazovatele dlhovej služby sú v Japonsku, USA a Európe zdravé, ale v Austrálii, Kanade a Británii sa v dôsledku vyššieho podielu krátkodobých fixných hypoték zvýšili.

 

Makro pohľad

 

Americké akcie

 

Index S&P 500 sa obchoduje na historicky vysokej úrovni ocenenia. Ďalší rast ocenenianie je pravdepodobný. P/E pomer indexu S&P  500 vzrástol zo 17-násobku v októbri na 20-násobok v januári a zaradil sa tak na 85. percentil od roku 1990, čo je úroveň, na ktore sa podľa náš ho očakávania udrží po celý rok 2024. Mierne zhodnotenie indexu bude podľa nášho názoru v tomto roku vedené rastom ziskov.

 

Japonské akcie

 

Japonské akcie majú rovnako ako vlani silnú výkonnosť a priťahujú pozornosť globálnych investorov. Tento trend môže pokračovať, pretože región ťaží zo zdravého rastu inflácie, zvýšenej pozornosti venovanej podnikovým ziskom aj atraktívnych stimulov investorov na alokáciu do akcií. I keď súčasné pozície zostávajú nízke, veríme, že čisté finančné toky sa zvýšia a budú zodpovedať tomuto optimistickému tónu.

 

Čínske akcie

 

Premiér Li Kche-Čchiang v snahe obmedziť nedávny prepad na akciovom trhu požiadal úrady, aby pracovali na účinnejších opatreniach nastabilizáciu akciového trhu. Čína údajne zvažuje balíček na záchranu trhu v hodnote približne 2 bilióny  čínskych jüanov, ktorý by mohol doistej miery prispieť k obnoveniu dôvery investorov.

 

Small-cups

 

Takmer dvetretiny variability 12-mesačných výnosov indexu Russell 2000 je možné vysvetliť východiskovými valuáciami a rastom reálneho HDP. Vzhľadom na súčasnú kombináciu diskontovaných cien a zdravého ekonomického výhľadu z nášho modelu vyplýva, že index Russell 2000 by mal v budúcich 12 mesiacoch dosiahnuť zhruba 15%výnos. Navyše predchádzajúce tri prípady ,keď index S&P 500 dosiahol historické maximum, zatiaľ čo sa index Russell 2000 obchodoval s obdobným poklesom ako v súčasnosti, viedli k priemernému 12-mesačnému výnosu indexu Russell 2000 vo výške 29%.

 

Ekonomický výhľad

 


 

 

 


 

Očakávaný vývoj podľa tried aktív

 


 

Zdroj: GS Global Investment Research a GS Asset Management, údaje k 1.februáru 2024. Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente sú na informačné účely k dátumu tejto prezentácie. Nieje možné zaručiť, že sa očakávania naplnia. Účelom procesu riadenia rizík portfólia je monitorovanie a riadenie rizík, čo však nezaručuje nízke riziko. Goldman Sachs neposkytuje účtovné, daňové ani právne poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete na konci tejto prezentácie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky, ktoré sa môžu líšiť.

 

Je čas investovať do spoločností s malou trhovou kapitalizáciou?

V posledných dvoch rokoch boli akcie small caps pod tlakom, pretože centrálne banky výrazne sprísnili menovú politiku. Vzhľadom na to, že zníženie sadzieb sa zdá byť naspadnutie, akcie small caps môžu zase začať získavať. V USA je 30% dlhov v indexe Russell 2000 financovaných na báze pohyblivej sadzby, zatiaľčo v indexe S&P 500 je to iba 6%. To znamená, že small caps by mali začať pociťovať výhody nižších sadzieb rýchlejšie než large caps. Okrem toho sa americké small caps v súčasnosti obchodujú s 19 % zľavou oproti historickým úrovniam, čo investorom poskytuje atraktívny vstupný bod.

 

Small caps vs. large caps v období maximálných sadzieb

Z histórie vyplýva, že či už v USA dôjde k recesii, alebo nie, spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou majú tendenciu prekonávať spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou v období 12 mesiacov po dosiahnutí vrcholu úrokových sadzieb. Vzhľadom na to je riziko poklesu pre small caps do budúcna pomerne obmedzené, a to aj v prípade neočakávaného rastového šoku.

 

Zdroj: Haver Analytics, Bloomberg, Kenneth R. French, and Goldman Sachs Asset Management.

 

Struktura dluhu: Index Russell 2000 vs. Index S&P 500

Očakávame, že Fed začne znižovať úrokové sadzby v druhom štvrťroku. Z toho budú ťažiť spoločnosti s malou kapitalizáciou, pretože 30 % dlhu v indexe Russell 2000 je financovaných prostredníctvom pohyblivých sadzieb, zatiaľ čo v prípade indexu S&P 500 je to len 6 %. Nižšie sadzby by sa tak mali pri small caps prejaviť rýchlejšie, čo by tohto roku pre tieto akcie malo znamenať silný vietor do plachiet.

 

Zdroj: Goldman Sachs Global Investment Research, and Goldman Sachs Asset Management.

 

Relatívný konsenzuálny pomer P/E: Index Russell 2000 vs. Index S&P 500

Súčasné ocenenie indexu Russell 2000 navyše investorom ponúka atraktívny vstupný bod. Akcie small caps sa teraz obchodujú s výraznou zľavou oproti historickým úrovniam. Tento diskont zostáva zachovaný aj po vyradení neziskových spoločností (cca 40% indexu) a pri pohľade iba na ziskové akcie indexu. Nielenže historicky lacné ocenenie vyzerá atraktívne, ale zároveň poskytuje rezervu pre výnosy indexu Russell 2000 v prípade, že by očakávaný rast nenastal.

 

Zdroj: Bloomberg and Goldman Sachs Asset Management.

Zdroj: Bloomberg,Kenneth R.French,Goldman Sachs Global Investment Research and Goldman Sachs Asset Management. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky, ktoré sa môžu líšiť.

 

PDF ke stažení: Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - february 2024

Zdroj: Monthly Market Pulse: February (gsam.com)

 

Vysvetlivky

 1. Ekonomické predpovede spracovala Goldman Sachs Global Investment Research k 1. februáru 2024. Jadrová inflácia USA odkazuje na „Core PCE“, jadrová inflácia eurozóny na HICP bez potravín, energií, alkoholu a tabaku, jadrová inflácia UK odkazuje na UK CPI bez potravín, energií, alkoholu a tabaku, jadrová inflácia Japonska na CPI bez čerstvých potravín a jadrová inflácia Číny na CPI bez jedla a energií. „Q4“ odkazuje na priemernú hodnotu za 4. štvrťrok daného roku.
2. Ceny pre hlavné triedy aktív poskytuje spoločnosť Goldman Sachs Global Investment Research. Zdroj: Globálne akcie stratili 1,3 %, Cyklické akcie dosiahli lepšie výsledky - zo dňa 29. januára 2023.

 

Strana 1 – Definície pojmov

 • Jastrabia znamená relatívne menej uvoľnenú menovú politiku
 • Fed označuje Federálny rezervný systém
 • BoE označuje Bank of England
 • P/E označuje pomer ceny k zisku a vypočítava sa vydeleníma ktuálnej ceny cenného papiera alebo koša cenných papierov budúcimi konsenzuálnymi 12-mesačnými odhadmi zisku
 • HDP označuje hrubý domáci produkt

 

Strana 2 – Definície pojmov

 • „Poznámky k prvému grafu: V grafe je znázornená priemerná výkonnosť akcií s malou a veľkou kapitalizáciou v okolí maximálnych sadzieb od januára 1953. Small caps v. large caps“ sa vzťahuje na rozdiel výnosov medzi výkonnosťou oboch košov. Oba koše sú odvodené od FamaF rench, pričom small caps tvoria 20. (anižší) decil a large caps tvoria 80. (avyšší) decil z hľadiska veľkosti firiem.
 • Poznámky k druhému grafu: V grafe je znázornené zloženie dlhu spoločností tvoriacich index S&P 500 a index Russell 2000. Index S&P 500 reprezentuje skupinu amerických firiem s veľkou kapitalizáciou a index Russell 2000 reprezentuje skupinu amerických firiem s malou kapitalizáciou.
 • Poznámky k tretiemu grafu: V grafe je znázornený relatívny konsenzuálny pomer P/E (small caps v. large caps) oproti historickej priemernej prémii v rokoch 2006– 2023. P/E označuje pomer ceny k zisku a vypočítava sa vydelením aktuálnej ceny cenného papiera alebo koša cenných papierov budúcimi konsenzuálnymi 12-mesačnými odhadmi zisku.

 

Slovníček

 • Index S&P 500 je zložený index cien 500 akcií Standard & Poor's 500. Index je neriadený. Údaje o indexe odrážajú reinvestíciu všetkých výnosov alebo dividend, ale neodrážajú žiadne poplatky ani náklady, ktoré by znižovali výnosy. Investori nemôžu investovať priamo do indexu.
 • Index STOXX Europe 600 je odvodený od indexu STOXX Europe Total Market Index (TMI) a je podmnožinou indexu STOXX Global 1800. Index STOXX Europe 600 s pevným počtom 600 zložiek reprezentuje spoločnosti s veľkou, strednou a malou kapitalizáciou v 18 krajinách európskeho regiónu.
 • V indexe MSCI AC Asia Pacific ex Japan sú zastúpené veľké a stredné podniky v 4 z 5 krajín rozvinutých trhov (okrem Japonska) a 8 krajín rozvíjajúcich sa trhov v ázijsko pacifickom regióne. S 1 309 zložkami index pokrýva približne 85 % trhovej kapitalizácie upravenej o voľne obchodované akcie v každej krajine.
 • Japonský index TOPIX je kapitalizačne vážený index najväčších spoločností a korporácií, ktoré sa nachádzajú v prvej sekcii tokijskej burzy.

 

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

Riziká na zváženie

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov z dôvodu výkyvov menového kurzu. 

Investície do akcií podliehajú trhovému riziku, čo znamená, že hodnota cenných papierov, do ktorých investuje, môže stúpať alebo klesať v závislosti od vyhliadok jednotlivých spoločností, konkrétnych odvetví a/alebo všeobecných ekonomických podmienok. Rôzne investičné štýly (napr. „rast“ a „hodnota“) majú tendenciu posúvať sa v prospech a v neprospech a niekedy môže stratégia zaostávať za inými stratégiami, ktoré investujú do podobných tried aktív. Trhová kapitalizácia spoločnosti môže tiež zahŕňať väčšie riziká (napr. spoločnosti s „malou“ alebo „strednou“ kapitalizáciou) než tie, ktoré sú spojené s väčšími, zavedenejšími spoločnosťami a okrem nižšej likvidity môže podliehať prudším alebo nevyspytateľným cenovým pohybom. 

Investície do cenných papierov s pevným výnosom podliehajú rizikám spojeným s dlhovými cennými papiermi všeobecne vrátane úverového rizika, rizika likvidity, úrokovej sadzby, predčasného splácania a rizika predĺženia. Ceny dlhopisov sa menia nepriamo k zmenám úrokových sadzieb. Všeobecný rast úrokových sadzieb teda môže mať za následok pokles ceny dlhopisu. Hodnota cenných papierov s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou je všeobecne menej citlivá na zmeny úrokových sadzieb než cenné papiere s pevnou úrokovou sadzbou. Cenné papiere s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou môžu klesať na hodnote, ak sa úrokové sadzby nepohybujú podľa očakávania. Naopak hodnota cenných papierov s premenlivou sadzbou sa všeobecne nezvýši, ak trhové úrokové sadzby klesnú. Úverové riziko je riziko, že emitent nebude meškať s platbami úrokov a istiny. Kreditné riziko je vyššie pri investovaní do dlhopisov s vysokým výnosom, známych tiež ako podradné dlhopisy. Riziko predčasného splatenia je riziko, že emitent cenného papiera môže splatiť istinu rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Riziko predĺženia je riziko, že emitent cenného papiera môže splácať istinu pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo.  Všetky investície s pevným výnosom môžu mať pri spätnom odkupe alebo splatnosti nižšiu hodnotu, než je ich pôvodná cena. Použitie derivátov (vrátane opcií, forwardov, swapov, opcií na swapy, štruktúrovaných cenných papierov a ďalších derivátových nástrojov) v danej stratégii môže viesť k stratám. Tieto nástroje, ktoré môžu predstavovať riziká navyše a väčšie ako riziká spojené s priamym investovaním do cenných papierov, mien alebo iných nástrojov, môžu byť menej likvidné, volatilné, ťažko oceniteľné a využívajúce pákový efekt, takže malé zmeny v hodnote podkladových nástrojov môže spôsobiť neúmerné straty. 

Stratégia investujúca do komoditných trhov, môže vystaviť stratégiu väčšej volatilite ako investície do tradičných cenných papierov. Investície do komodít môžu byť ovplyvnené zmenami v celkových pohyboch trhu, zmenami úrokových sadzieb alebo faktormi ovplyvňujúcimi určité odvetvie alebo komoditu. Komodity tiež podliehajú sociálnym, politickým, vojenským, regulačným, ekonomickým, ekologickým alebo prírodným katastrofám. 

Riziko kolísania výmenného kurzu cudzej meny môže spôsobiť pokles hodnoty cenných papierov denominovaných v takej cudzej mene.
Výmenné kurzy môžu v krátkych časových obdobiach výrazne kolísať. Tieto riziká môžu byť výraznejšie pri investíciách do cenných papierov emitentov umiestnených v rozvíjajúcich sa krajinách alebo s nimi inak ekonomicky spojených. Investičné techniky používané v snahe znížiť riziko pohybu meny (hedging) nemusia byť prípadne účinné. Zaistenie tiež zahŕňa ďalšie riziká spojené s derivátmi. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch môžu byť menej likvidné a podliehajú väčšiemu ako investície na rozvinutých trhoch, a to najmä ako dôsledok rizikuneprimeranej regulácie, nestáleho trhu s cennými papiermi, nepriaznivých výmenných kurzov a sociálneho, politického, vojenského, regulačného, ekonomického alebo environmentálneho vývoja alebo prírodné katastrofy.

 

Právne upozornenie

Toto marketingové oznámenie zverejňuje spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská spoločnosť UCITS/AIF so sídlom v Holandsku. Táto marketingová komunikácia má len informačný charakter a vyjadrené pohľady a názory nepredstavujú
ponuku alebo výzvu na nákup či predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii alebo poskytovaní investičných služieb či investičného výskumu. Hoci sme obsahu tohto marketingového oznámenia venovali náležitú pozornosť, nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, v súvislosti so správnosťou alebo úplnosťou týchto informácií. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto prezentácie a informácie uvedené v oznámení sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Zodpovednosť za toto marketingové oznámenie nemôže niesť priamo ani nepriamo spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žiadna iná spoločnosť alebo útvar patriace do skupiny Goldman Sachs Group Inc., ani žiaden z jej riaditeľov alebo zamestnancov. Použitie informácií obsiahnutých v tomto marketingovom oznámení je na vaše vlastné riziko. Toto marketingové oznámenie a informácie v ňom obsiahnuté nie sú určené na distribúciu alebo použitie inou osobou v inej krajine, kde investičné fondy a služby v ňom uvedené nie sú povolené ani registrované na distribúciu, alebo v ktorých je šírenie informácií o fondoch či službách zakázané.
Tento materiál pripravila spoločnosť Goldman Sachs Asset Management a nepredstavuje finančný výskum ani produkt Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Nebol vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, ktorých cieľom je podpora nezávislosti finančnej analýzy, a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania po distribúcii finančného prieskumu. Vyjadrené názory a stanoviská sa môžu líšiť od názorov Goldman Sachs Global Investment Research alebo iných oddelení či divízií spoločnosti Goldman Sachs a jej pridružených spoločností. Tieto informácie nemusia byť aktuálne a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnosť poskytovať žiadne aktualizácie alebo zmeny. Nemalo by sa na to spoliehať pri rozhodovaní o investíciách.
Uvedené držanie portfólia a/alebo alokácie sú k uvedenému dátumu a nemusia byť reprezentatívne pre budúce investície. Zobrazené držby a/alebo alokácie nemusia predstavovať všetky investície portfólia. Budúce investície môžu, ale nemusia byť ziskové. Indexy, na ktoré sa tu odkazuje, boli vybrané, pretože sú dobre známe, ľahko rozpoznateľné investormi a odrážajú tie indexy, o ktorých sa investičný manažér domnieva, čiastočne na základe odbornej praxe, že poskytujú vhodný benchmark, podľa ktorého možno hodnotiť opísanú investíciu alebo širší trh.Aj keď boli určité informácie získané zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, nezaručujeme ich presnosť, úplnosť alebo správnosť. Spoľahli sme sa a bez nezávislého overenia predpokladali presnosť a úplnosť všetkých informácií dostupných z verejných zdrojov. Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente odrážajú rad predpokladov a úsudkov k dátumu tejto prezentácie a môžu sa bez upozornenia zmeniť. Tieto prognózy nezohľadňujú konkrétne investičné ciele, obmedzenia, daňovú a finančnú situáciu ani iné potreby konkrétneho klienta. Skutočné údaje sa budú líšiť a nemusia sa tu prejaviť. Tieto predpovede podliehajú vysokej miere neistoty, ktorá môže ovplyvniť skutočný výkon. V súlade s tým by sa tieto prognózy mali považovať len za reprezentatívne pre širokú škálu možných výsledkov. Tieto prognózy sú odhadnuté na základe predpokladov, podliehajú významnej revízii a môžu sa podstatne zmeniť v závislosti od zmeny ekonomických a trhových podmienok. Spoločnosť Goldman Sachs nemá žiadnu povinnosť poskytovať aktualizácie alebo zmeny týchto prognóz. Prípadové štúdie a príklady sú len ilustratívne. Táto marketingová komunikácia nie je určená osobám napĺňajúcim definíciu „US Person“, ako je vymedzená v oddiele 902 nariadenia S amerického zákona o cenných papieroch z roka 1933, a nie je zamýšľaná ani sa nesmie používať na predaj investícií alebo úpis cenných papierov v krajinách, kde to príslušné orgány alebo právne predpisy zakazujú.  Všetky nároky vyplývajúce z podmienok tohto vylúčenia zodpovednosti alebo v súvislosti s ním sa riadia českým právom. Vyjadrené pohľady a názory sú len na informačné účely a nepredstavujú odporúčania Goldman Sachs Asset Management na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto prezentácie a môžu sa zmeniť, nemali by byť považované za investičné poradenstvo.

 

© 2024 Goldman Sachs. Všechna práva vyhrazena.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

04.03.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right