Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Investovanie do akcií

Akcie sú dlhodobo vôbec najvýnosnejším aktívom. Investície do akcií predstavujú nákup podielu v konkrétnej akciovej spoločnosti. Spoločnosti dlhodobo generujú zisky, čím zvyšujú majetok svojich akcionárov. Zisk firmy sa akcionárom vypláca buď formou dividendy, alebo sa naopak investuje späť do firmy a majetok akcionárov sa zvyšuje touto cestou. 
 

Ako investovať do akcií

Do akcií môžete investovať buď individuálne, t. j. sami si vyberiete jednotlivé akciové tituly, ktoré potom cez obchodníka s cennými papiermi nakupujete či predávate, alebo sa môžete rozhodnúť pre kolektívne investovanie prostredníctvom akciového fondu. 

Individuálne investovanie je pre väčšinu bežných investorov pomerne ťažkou a časovo náročnou disciplínou. Preto väčšina drobných investorov investuje do akcií práve prostredníctvom akciových fondov. 

 

Výhody podielových fondov

 • Jednoduchosť – Stačí podpísať komisionársku zmluvu a začať investovať.
 • Tradícia a štandardizácia – Myšlienka kolektívneho investovania je stará stovky rokov. Kolektívne investovanie je legislatívne veľmi dobre upravené, zákony chránia drobných investorov.
 • Prístup na trhy – Prostredníctvom fondov získavate prístup aj na také trhy, na ktoré sa ako individuálny investor obvykle nedostanete.
 • Široký výber fondov – Len na slovenskom trhu operujú rádovo tisícky fondov.
 • Profesionálna aktívna správa – Nemusíte sledovať každodenný vývoj trhov, ani študovať analýzy vývoja ekonomiky a konkrétnych firiem.
 • Zníženie rizika – I s obmedzenými prostriedkami investujete do širokého portfólia, a tak diverzifikujete riziko.
 • Transparentnosť – Podielové fondy musia publikovať celý rad dokumentov – záväzný prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov a pod. Ocenenie fondu je publikované obvykle na dennej báze. Ako investor máte vždy aktuálne informácie o výkonnosti svojej investície.
 • Dohľad – Na fungovanie podielových fondov a investičných spoločností dohliadajú orgány dohľadu nad finančným trhom. 

 

Riziká spojené s investovaním do akcií

Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Na výkonnosť fondu má vplyv: 

 • vývoj finančných trhov,
 • ekonomická kondícia emitentov akcií a dlhopisov i stav svetovej a lokálnej ekonomiky,
 • politické podmienky v jednotlivých krajinách,
 • výkyvy menového kurzu.

Pokiaľ si chcete zopakovať základné investičné pricipy, stiahnite si náš investičný ebook.

 

Example Link Investičná univerzita

Právne upozornenie

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right