Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Fond NN (L) Global Sustainable Equity obsadil 3. miesto v kategórii akciových fondov 2021

11.02.2022

Fond NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) uspel v súťaži Investícia roku 2021 v Českej republike, keď obsadil tretie miesto v kategórii akciový fond. Na Slovesnku je dostupná aj eurová trieda fondu.

Korunová trieda fondu dosiahla za rok 2021 čistého zhodnotenie 35,26 %, eurová trieda 34,82 %. Do portfólia fondu sú vyberané iba akcie firiem, ktoré spĺňajú náročné kritériá sociálno-environmentálnej zodpovednosti. Spôsob riadenia týchto spoločností zohľadňuje ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia firiem.

„V NN Investment Partners považujeme koncept spoločensky zodpovedného investovania za najlepší spôsob, ako zvýšiť návratnosť investície v pomere k rizikám a zároveň prispieť spoločnosti ako celku. Navyše veríme, že nám investície do týchto pre budúcnosť zásadných tém, umožní zachytiť kľúčové faktory budúceho finančného rastu." hovorí Lubomír Vystavěl, riaditeľ pobočky NN Investment Partners B.V., Czech Branch.

Tento rok išlo už o dvanásty ročník súťaže Fincentrum & Swiss Life Select Investícia roku. Cieľom rebríčka je objektívne a zrozumiteľne zhodnotiť investičné fondy a upozorniť na najúspešnejšie fondy v rámci daných kategórií. Základným kritériom je dosiahnutie najvyšších výnosov v čo najlepšom pomere k rizikám, a to nielen v uplynulom roku, ale aj s prihliadnutím na predchádzajúce roky. V tomto ročníku bolo hodnotených celkom 941 fondov.

Výkonnosť eurové triedy fondu NN (L) Global Sustainable Equity od založenia

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 10. 2. 2022

SK_Investice roku 2021.pdf

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right