Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Čo je to podielový fond a ako funguje

27.11.2023
  • Podielový fond je taká investícia, pri ktorej jednotlivec investuje spoločne s ďalšími investormi do stratégie, ktorú má na starosti manažér portfólia, čiže správca fondu. 
  • Správca fondu spoločne nahromadené prostriedky investuje do konkrétnych aktív, ktorými môžu by akcie, dlhopisy, komodity, zahraničné meny, nehnuteľnosti a ďalšie druhy investícií. 
  • Z aktív, do ktorých fond investuje, každý z investorov fondu vlastní zodpovedajúci podiel, ktorého veľkosť je úmerne daná veľkosťou jeho vkladu.

 

Ochrana investora

  • Podielové fondy majú dôkladne regulovaný právny rámec.
  • Medzi bezpečnostné opatrenia patria napr. udelenie licencie na výkon činnosti alebo fakt, že nazhromaždené investície „nevlastní“ správca fondu, ale oddelená právna entita. Správca fondu je len manažér aktív a financií, ktoré investori alokovali na spoločný účet.
     

Pokiaľ si chcete zopakovať základné investičné pricipy, stiahnite si náš investičný ebook.

Example Link Investičná univerzita

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right