Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

3. diel investičného seriálu o Číne: Ambícia najväčšej rozvíjajúcej sa ekonomiky

07.12.2021

Zabezpečenie udržateľného rastu na základe inovácií a endogénneho rozvoja je dnes pre Čínu dôležitejšie než dosahovanie cieľov absolútneho rastu. Čína má však naďalej ambíciu zdvojnásobiť veľkosť svojej ekonomiky do roku 2035, čo zodpovedá priemernému ročnému tempu rastu 4,7 %.

Rast má v nadchádzajúcom období vychádzať predovšetkým z inovácií a súkromného sektora. Táto stratégia má zmysel vzhľadom na vysoké zadlženie Číny a menej priaznivý demografický vývoj, keďže počet obyvateľov v produktívnom veku od roku 2015 klesá. Ak sa však rozhodujúcou silou stane súkromný sektor a alokácia kapitálu bude stále viac riadená trhom, budúca trajektória rastu Číny bude menej predvídateľná a volatilnejšia.

V budúcich desaťročiach sa Čína stane dominantnejším hráčom v globálnej ekonomike. To pravdepodobne spôsobí, že čínska vláda bude pri obrane svojich širokých záujmov asertívnejšia. Na udržanie fungujúcich vzťahov s USA a Európou, ktoré sú zatiaľ životne dôležité pre technologický pokrok Číny, však bude naďalej potrebná trocha pragmatizmu.

 

Čína a svet: asertivita verzus pragmatizmus

Päťročný plán na obdobie rokov 2021 – 2025 zaviedol stratégiu „dvojakého obehu“, ktorá má znížiť závislosť od zahraničného dopytu i zahraničných technológií. Dôležitejšou hybnou silou rastu sa má stáť domáci dopyt, čiže „domáci obeh“. Na tento účel sa majú vytvoriť výhradne domáce dodávateľské reťazce. Vláda však zostáva realistická a stále sa chce spoliehať aj na „medzinárodný obeh“.

Inými slovami, zatiaľ čo sa Čína viac zameriava na posilňovanie motorov rastu domáceho dopytu, stále chce maximalizovať výhody, ktoré plynú z dovozu technológií a vysokého globálneho dopytu po čínskom tovare. Chce zvyšovať export najmä do rozvíjajúceho sa sveta. V Ázii, Európe i Afrike sa preto budú rozširovať investície, ktoré súvisia s hospodárskou iniciatívou Nová Hodvábna cesta, aby sa zabezpečili medzinárodné dopravné cesty a dodávky surovín, a tým sa postupne zvyšoval globálny politický vplyv Číny.

 

Krehká rovnováha

Čína pre svoju snahu maximalizovať zahraničný odbyt čelí rastúcej kritike zo strany niektorých obchodných partnerov. Najzávažnejšími sťažnosťami sú obvinenia z dampingu, štátna podpora vedúca k nečestnej súťaži, prekážky pre zahraničné spoločnosti na čínskom trhu a slabá ochrana duševného vlastníctva.

Nielen v USA tiež vzrastá nepokoj v súvislosti s rýchlym technologickým rozvojom Číny a zvyšujúcou sa konkurencieschopnosťou čínskych high-tech firiem. Čínske technologické spoločnosti budú pravdepodobne čeliť väčším problémom so zahraničným predajom svojich produktov i s dovozom komponentov, ktoré v Číne doteraz nemôžu vyrábať. Bitka o technologickú hegemóniu zostane v budúcich rokoch potenciálnou príčinou nových globálnych obchodných sporov.

Zatiaľ čo USA a Európa sa snažia vyvažovať dôležitosť ekonomických záujmov a ľudských práv, čínska vláda musí nájsť rovnováhu medzi zvyšovaním svojho geopolitického vplyvu na jednej strane a zabezpečením prístupu svojho trhu k technológiám a globálnemu obchodu na druhej strane.

V nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne uvidíme asertívnejšiu Čínu, ktorá sa bude snažiť byť čo najpragmatickejšia pri ochrane svojich medzinárodných ekonomických záujmov. Strategický význam rýchleho stúpania po technologickom rebríčku je hlavným dôvodom, pre ktorý si Čína nemôže dovoliť ohroziť vzťahy so svojimi hlavnými obchodnými partnermi v USA a Európe.

To isté je možné povedať o USA a Európe: dominancia Číny v globálnych dodavateľských reťazcoch a veľké čínske spotrebiteľské a kapitálové trhy budú i naďalej dobrým dôvodom na to, aby sa predstavitelia vlád vo Washingtone i Európe dvakrát rozmysleli, než sa rozhodnú pre konfrontáciu s Pekingom.

 

Chcete investovať do čínskych akcií?

Využite atraktívne investičné príležitosti s fondom NN (L) Greater China Equity.

Čínsky trh vykazuje nízku koreláciu s globálnymi trhmi. Čínski retailoví investori držia totiž 48 % celkovej trhovej kapitalizácie a vytvárajú 77 % celkového objemu obchodovaní. Sentiment čínskych investorov je dosť nestály a môže spôsobovať krátkodobo vyššiu kolísavosť trhov. Ideálnou stratégiou sú preto pravidelné investície, ktoré zaistia efektívnu elimináciu rizík spojených so zlým načasovaním.

Fond sa hodí pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní tolerovať vyššiu mieru kolísavosti a sledovať výnosy na dlhšom horizonte. Pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu im bude odmenou vyšší výnos. Odporúčaný investičný horizont je 7 rokov.

3. diel_Ambícia najvačšej rozvíjajúcej sa ekonomiky .pdf

 

Example Link Fondy, Komentáre z trhu

Neprehliadnite

Obrázek novinky

NN Investment Partners sa mení na Goldman Sachs Asset Management

13.02.2023
V minulom roku sa zmenil vlastník spoločnosti NNIP
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov pre stávajúcich investorov

31.01.2023
Aké faktory ovplyvňovali vývoj NN Fondov vo štvrtom štvrťroku?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Recesia bude miernejšia

31.01.2023
Vyhliadky globálneho rastu vyzerajú lepšie ako pred niekoľkými mesiacmi.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Trhový výhľad na rok 2023

20.01.2023
Trhový výhľad na rok 2023
Example Link Prečítať chevron_right