Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

2. diel investičného seriálu o Číne: Nové príležitosti pre globálnych investorov

30.11.2021

Od roku 1978, keď sa v Číne rozbehli ekonomické reformy a táto krajina sa začala otvárať, sa jej podiel na globálnej ekonomike zdesaťnásobil. Má sa za to, že čínska ekonomika bude do roku 2050 rovnako veľká ako ekonomika USA a eurozóny dohromady.

Čínsky hospodársky rast prekonáva USA a Európu už desaťročia, nie vždy sa však premietol do vynikajúcich výnosov aktív. Na vine boli rozsiahle štátne zásahy do ekonomiky, nedostatočná transparentnosť, zlé riadenie podnikov a prevaha sektorov orientovaných na ťažký priemysel.

Od roku 2006 strácajú štátne podniky dominanciu, riadenie firiem sa postupne zlepšuje a zastúpenie technologických akcií sa neustále zväčšuje, rovnako ako základňa domácich investorov. Výnosy čínskych akcií v posledných rokoch boli viac v súlade s dynamikou globálnych výnosov, čo naznačuje, že globálni investori môžu ťažiť z vynikajúceho rastu krajiny.

V nadchádzajúcich desaťročiach sa ekonomický rast v Číne pravdepodobne udrží nad 4 %. Stále viac ho bude poháňať spotreba domácností a technologický rozvoj. To by v kombinácii so silným politickým zameraním na minimalizáciu rizík finančného systému malo znamenať, že čínsky rast zostane silnejší než rast v USA i Európe a bude aj menej volatilný.

Globálni investori by tiež nemali podceniť rýchlosť, akou sa Čína stáva technologickým lídrom. Pravdepodobne zvýši svoju dominanciu v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov, elektromobility a telekomunikačnej infraštruktúry. Rýchly pokrok dosiahne tiež v ďalších oblastiach, ako sú polovodiče, robotika a umelá inteligencia.

 

Otváranie čínskych finančných trhov

Čínska vláda chce zlepšiť prístup svojich trhov k vonkajšiemu svetu z dvoch dôvodov. Prvým z nich je prilákať viac zahraničného kapitálu, čo je pochopiteľné vzhľadom na dlhodobý štrukturálny rozpočtový deficit. Viac zahraničného kapitálu by malo znížiť závislosť od financovania zo strany domácich bánk a zefektívniť celkovú alokáciu kapitálu. Druhým dôvodom je snaha posilniť medzinárodné používanie čínskeho jüanu.

Ide o strategické ciele, ktoré sú zlúčiteľné s ambíciami Číny zväčšiť rolu súkromného sektora v záujme vytvorenia konkurenčnejšieho prostredia, posilňovať inovácie a mať globálnu menu, ktorá zvýši čínsky vplyv v medzinárodnom finančnom systéme v súlade s jeho rastúcou ekonomickou dominanciou.

Úrady v posledných rokoch zjavne zvýšili dynamiku liberalizácie svojich kapitálových trhov. Mnohé opatrenia uľahčili zahraničným investorom kolektívne investovanie na čínskych trhoch. Kvóty, ktoré stanovujú maximálne sumy pre cezhraničné toky fondov, sa v roku 2019 štvornásobne zvýšili a objemy obchodovania odvtedy rýchlo rástli. V roku 2020 začali platiť nové, výrazne jednoduchšie pravidlá pre kvalifikovaných zahraničných investorov.

Skutočnosť, že čínske úrady pokračovali v reformách kapitálového trhu i v čase, keď boli vzťahy s USA a niektorými ďalšími krajinami pod silným tlakom, ukazuje na pevné odhodlanie prilákať viac zahraničného kapitálu a zvýšiť úlohu jüanu v medzinárodnom obchode.

Lepšia dostupnosť čínskych trhov vedie k prudkému prílivu zahraničných portfólií. Od septembra 2018 do septembra 2020 sa celkové zahraničné investície do akcií a dlhopisov pevninskej Číny zdvojnásobili na 837 miliárd USD. Ak sa však zvýši napätie medzi Čínou a západným svetom, ochota Pekingu otvárať finančný trh môže ochabnúť.

 

Chcete investovať do čínskych akcií?

Využite atraktívne investičné príležitosti s fondom NN (L) Greater China Equity.

Čínsky trh vykazuje nízku koreláciu s globálnymi trhmi. Čínski retailoví investori držia totiž 48 % celkovej trhovej kapitalizácie a vytvárajú 77 % celkového objemu obchodovaní. Sentiment čínskych investorov je dosť nestály a môže spôsobovať krátkodobo vyššiu kolísavosť trhov. Ideálnou stratégiou sú preto pravidelné investície, ktoré zaistia efektívnu elimináciu rizík spojených so zlým načasovaním.

Fond sa hodí pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní tolerovať vyššiu mieru kolísavosti a sledovať výnosy na dlhšom horizonte. Pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu im bude odmenou vyšší výnos. Odporúčaný investičný horizont je 7 rokov.

2. diel_Čína a nové príležitosti pre globálnych investorov.pdf

Example Link Fondy, Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right