Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

1. diel investičného seriálu o Číne: Čína a ESG - ide to vôbec dohromady?

23.11.2021

Investori, ktorí premýšľajú nad Čínou z hľadiska ESG (E – životné prostredie, S – sociálne faktory a G – udržateľné riadenie), sa musia vyrovnať so značnými rozpormi. Čína v posledných desaťročiach dosiahla bezkonkurenčné výsledky, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, ale žiadne zlepšenie na poli občianskych práv. Rýchly hospodársky rast navyše spôsobil rozsiahle ekologické škody. V súčasnosti sa však čínske úrady začali zameriavať na čistú energiu a z Číny sa stal v tomto ohľade jeden z najambicióznejších štátov sveta. Vláda si kladie za cieľ vytvoriť konkurencieschopnejšie prostredie pre súkromný sektor. Štát by však stále mal hrať dominantnú rolu v strategických odvetviach, takže pokrok v tejto oblasti je pomalý.

Plánovanie zelenej revolúcie

Čína má takmer 30 % podiel na celkových svetových emisiách oxidu uhličitého z fosílnych palív a využíva viac uhlia než zvyšok sveta dohromady. Odhaduje sa, že znečistenie ovzdušia a jeho dôsledky si tu každoročne vyžiadajú približne 1,25 milióna životov. Je zrejmé, že prechod od fosílnych palív k obnoviteľnej energii treba zrýchliť. To sa teraz deje.

V novom päťročnom pláne vláda cieli na dosiahnutie plnej uhlíkovej neutrality do roku 2060. Preto zvyšuje kapacitu solárnej, veternej a jadrovej energie. Už dnes na Čínu pripadá 45 % globálnych solárnych investícií a len v najbližších piatich rokoch sa má jadrová kapacita tejto krajiny zvýšiť o 40 %.

Čínska vláda tiež bojuje proti znečisteniu. V snahe eliminovať rozširovanie púšte Gobi a podporiť udržateľnú produkciu dreva, biologickú rozmanitosť a absorpciu CO2 chce v priebehu najbližších 15 rokov zvýšiť podiel územia pokrytého lesmi o 3 percentné body, čo je plocha s rozlohou polovice Talianska. Tento príklad ukazuje, aké ambiciózne je súčasné čínske vedenie.

 

Sociálny rozvoj i stagnácia na poli ľudských práv

Svetová banka a UNICEF odhadujú, že od roku 1978, keď Teng Siao-pching začal hospodárske reformy, sa z chudoby vymanilo najmenej 800 miliónov Číňanov. Toto bezkonkurenčné zníženie chudoby prinieslo legitimitu vládnucej komunistickej strane. Väčšina obyvateľov má vyššiu životnú úroveň než ich rodičia, a preto je akceptovaný nedostatok politickej slobody.

Vláda chce, aby budúci rast poháňali technologické inovácie a spotreba domácností. Preto investuje do vzdelávania, výskumu a vývoja i zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia. Výsledné zlepšenia sú kľúčovými faktormi sociálneho rozvoja Číny. Počet študentov terciárneho vzdelávania sa od roku 2000 zvýšil osemkrát. A dramaticky sa zlepšil aj prístup k zdravotnej starostlivosti – základné zdravotné poistenie má dnes asi 95 % Číňanov.

Hlavné sociálne problémy sú spojené s občianskymi slobodami, ľudskými právami, právnym štátom a nerovnosťou príjmov. Potlačovanie etnických skupín, nedostatok politickej slobody, štátna cenzúra, masový dohľad, rastúci politický tlak na Hongkong a Tchaj-wan – to sú skutočnosti, pre ktoré nepoľavuje napätie v zahraničných vzťahoch Číny.

 

Vytváranie väčšieho priestoru pre súkromný kapitál

Čínske vedenie chce väčšiu rolu pre súkromný sektor a väčšiu zahraničnú účasť na svojich kapitálových trhoch. Zvyšuje sa informovanosť o úlohe udržateľného riadenia. Podľa nového nariadenia musia firmy kótované na akciových trhoch v Šanghaji a Šen-čene zverejňovať napríklad informácie o svojich aktivitách súvisiacich s ESG.

 

Inštitucionálny rámec pre udržateľné riadenie však zostáva nedostatočný. Dobrým príkladom je absencia právneho rámca pre bankrot finančných inštitúcií. To, že úrady túto tému nedávno zaradili do svojho programu, však odráža ochotu k reformám. Podobné právne zmeny by obmedzili štátnu kontrolu nad firemným sektorom a investori by ich uvítali. Uvidíme, ako rýchlo im čínska vláda vyjde v ústrety.

 

Chcete investovať do čínskych akcií?

Využite atraktívne investičné príležitosti s fondom NN (L) Greater China Equity.

Čínsky trh vykazuje nízku koreláciu s globálnymi trhmi. Čínski retailoví investori držia totiž 48 % celkovej trhovej kapitalizácie a vytvárajú 77 % celkového objemu obchodovaní. Sentiment čínskych investorov je dosť nestály a môže spôsobovať krátkodobo vyššiu kolísavosť trhov. Ideálnou stratégiou sú preto pravidelné investície, ktoré zaistia efektívnu elimináciu rizík spojených so zlým načasovaním.

Fond sa hodí pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní tolerovať vyššiu mieru kolísavosti a sledovať výnosy na dlhšom horizonte. Pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu im bude odmenou vyšší výnos. Odporúčaný investičný horizont je 7 rokov.

1. diel_Čína a ESG.pdf

 

 

Example Link Fondy, Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right